درباره ما

کارشناسان مهندسی
با توجه به پیچیدگیهای قراردادهای پیمانکاری ، لزوم دقت در امور فنی و قراردادی و مالی برای شرکتها (بخصوص شرکتهای پیمانکاری) بسیار ضروری می باشد؛ که این مهم بدون استفاده از نفرات با تجربه و دقیق میسر نمی باشد .
گروه مهندسی پیمان اندیش اقدام به گردآوری جمعی از مهندسین با تجربه در زمینه امور پیمان و مسائل فنی و قراردادی در کلیه رشته ها (ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی) نموده و در تلاش است بستری مناسب جهت برطرف نمودن نیاز امروز شرکتهای پیمانکاری و مشاور فراهم نماید و خدمات مورد نیاز شرکتها را بصورت پروژه ای (Out Source) ارائه نماید.

لیست نفرات

لیست نفرات گروه مهندسی پیمان اندیش
سمت نام تحصیلات سابقه
ریاست گروه مهندسی آقای مهندس ابولفضل رمضانی کارشناس مهندسی عمران بیش از 22 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک ابنیه پیمانکاری
نایب رئیس گروه آقای مهندس سهیل براتی کارشناس ارشد مهندسی عمران با 14 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری و مهندسین مشاور
کارشناس بخش تاسیسات مکانیکی آقای مهندس محمود عسگری کارشناس مهندسی مکانیک با 16 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه آقای مهندس هژیر کوزانی کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه با 14 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش ابنیه خانم مهندس خاطره برملکی کارشناس مهندسی عمران با 12 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش ابنیه آقای مهندس مهران دشتی کارشناس مهندسی عمران با 11 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش تاسیسات برقی آقای مهندس رضا فیضی کارشناس ارشد مهندسی برق با 10 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش ابنیه آقای مهندس آرش مینایی کارشناس مهندسی عمران با 10 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش ابنیه خانم مهندس شیرین زرین پناه کارشناس ارشد مهندسی عمران با 7 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری
کارشناس بخش ابنیه خانم مهندس ریحانه طباطبایی کارشناس ارشد مهندسی عمران با 7 سال سابقه در شرکتهای رتبه یک پیمانکاری