آموزش

خلاصه

تشکیل کلاسهای نیمه خصوصی جهت تدریس و آموزش کلیه امور فنی و قراردادی

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تشکیل کلاسهای نیمه خصوصی جهت تدریس و آموزش کلیه امور فنی و قراردادی :

- تدریس متره و برآورد با نرم افزار اکسل به همراه آموزش استفاده از آیتمهای فهرست بها ابنیه
- تدریس تهیه و تنظیم صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر
- تدریس شیوه تهیه لایحه تاخیرات
- تدریس شرایط عمومی پیمان
- تدریس شیوه تهیه آنالیز آیتمهای قیمت جدید
- تدریس نحوه تنظیم صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای پیمان

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط