تهیه و تنظیم مابه التفاوت نرخ ارز ( تسعیر نرخ ارز)

خلاصه

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تهیه و تنظیم مابه التفاوت نرخ ارز (تسعیر نرخ ارز) برای پیمانهای فاقد تعدیل:

- تهیه و تنظیم لایحه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (تسعیر نرخ ارز)
- رسیدگی به لایحه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (تسعیر نرخ ارز) پیمانکاران جهت شرکتهای مهندسی مشاور و کارفرمایان
- ارائه خدمات مشاوره در خصوص شمول بخشنامه های مربوطه به پیمان جاری


پروژه های انجام شده توسط این گروه مهندسی در این زمینه :
تا کنون با اعتماد شرکت های مختلف در حوزه های متفاوت این فرآیند به نحو احسن انجام پذیرفته که تعدادی از آنها در قست پروژه های انجام شده اشاره شده است .

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط