لایحه جبران هزینه های ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19)

خلاصه

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات


لایحه جبران هزینه های ناشی از شیوع بیماری کرونا:

- تهیه و تنظیم لایحه جبران هزینه های ناشی از شیوع بیماری کرونا
- رسیدگی به لایحه جبران هزینه های ناشی از بیماری کرونای پیمانکاران جهت شرکتهای مهندسی مشاور و کارفرمایان
- ارائه خدمات مشاوره در خصوص شمول بخشنامه های مربوطه به پیمان جاری شرکت ها

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط