تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت وقطعی جهت پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

خلاصه

  • انجام خدمات مربوط به صورت وضعیتها شامل تهیه و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و قطعی با نرم افزارهای تدبیر و تکسا جهت شرکتهای پیمانکاری و رسیدگی به صورت وضعیتها جهت شرکتهای مشاور ....

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت وقطعی جهت پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

- تهیه و تنظیم صورت وضعیت موقت جهت پروژه های در حال انجام
- تهیه و تنظیم صورت وضعیت قطعی جهت پروژه های به اتمام رسیده
- تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل موقت و قطعی جهت پیمانهای شامل تعدیل آحاد بها
-تهیه و تنظیم صورت وضعیت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (یخشنامه تسعیر نرخ ارز) جهت پیمانهای فاقد تعدیل آحاد بها
- رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران اصلی و یا پیمانکاران جزء
- رسیدگی به اختلافات مربوط به صورت وضعیتها فی مابین شرکت های مشاور و پیمانکار
- تهیه و تنظیم آیتمهای قیمت جدید جهت کلیه پروژه های عمرانی و غیر عمرانی


نمونه پروژه های انجام شده در این زمینه :
1-پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2-پروژه دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
3-پروژه سالنهای کارخانه توگا مربوط به شرکت مپنا
4-پروژه خوابگاه دانشگاه چمران اهواز
5-پروژه مسکونی سازمان تعزیراتحکومتی
6-پروژه هتل فرهنگ رضوان
7-تصفیه خانه فاضلاب کرمان

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط