تهیه متره و برآورد و تهیه صورتجلسات کارکرد

خلاصه


 

  1. تهیه متره و برآورد احجام کار پروژه های عمرانی جهت تامین مصالح ، تهیه صورتجلسات انجام کار ، شرکت در مناقصات ، تهیه برنامه زمانی و ...

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تهیه متره و برآورد جهت کلیه پروژه ها شامل:

- تهیه متره احجام کار برای تامین مصالح و یا داده های برنامه زمانبندی
- تهیه متره و برآورد قبل از پروژه جهت برآورد ریالی کل پروژه مربوط به تامین مالی پروژه ها
- تهیه متره و برآورد جهت شرکت در مناقصات
- تهیه متره و برآورد جهت پروژه های در حال انجام جهت تهیه صورت وضعیت و صورتجلسات


نمونه پروژه های انجام شده در این زمینه :
1-پروژه ساختمان اداری دانشگاه گرگان
2-پروژه ساختمان آموزشی کشتیرانی
3-پروژه دادگستری کاشان
4-پروژه مرکز تجارت بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب
5-پروژه دبستان و دبیرستان ایمان بندر عباس
6-اسکلت بتنی پروژه مادایران

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط