مشاوره در امور قراردادها وپیمان

خلاصه

  • این گروه مهندسی خدمات کامل در خصوص مشاوره در زمینه کلیه قراردادها از قراردادهای مشارکتی شهری تا قراردادهای کلان پروژه های عمرانی ، قبل از انعقاد قرارداد ویا در حین اجرای عملیات، ارائه می نماید ...

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

مشاوره در امور قراردادها وپیمان :

- خدمات مشاوره جهت پیمان های براساس فهرست بها (P.C)
- خدمات مشاوره جهت پیمان های براساس مترمربع زیربنا و سرجمع (Lump Sum)
- خدمات مشاوره جهت پیمان های براساس مشارکت در ساخت
- خدمات مشاوره جهت پیمان های براساس قراردادهای E.P.C
- خدمات مشاوره جهت پیمان های براساس شیوه پیمان مدیریت

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط