تهیه نقشه های فاز 2 و نقشه های چون ساخت (As Built) پروژه ها

خلاصه

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تهیه نقشه های فاز 2 و  نقشه های چون ساخت (As Built) پروژه ها :

- برداشت از وضعیت موجود و یا اجرا شده در محل
- تطابق موارد برداشت شده با نقشه های فاز یک و یا نقشه های اولیه موجود و تعیین موارد تغییر یافته
- تهیه نقشه های فاز 2
- تهیه نقشه های ازبیلت
 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط