برنامه ریزی و کنترل پروژه و بررسی ریسک پذیری پروژه ها

خلاصه

  • انجام کلیه خدمات مربوط به تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها با نرم افزار MSP و Primavera و همچنین کنترل پروژه های در حال انجام بر اساس برنامه زمانبندی مصوب و بررسی ریسک پذیری پروژه ها قبل از عقد قراردادمربوط به قراردادهای مشارکت و یا فاینانس و مشابه ....

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

برنامه ریزی و کنترل پروژه و بررسی ریسک پذیری پروژه ها :

- تهیه برنامه زمانبندی پروژه  با نرم افزار های مرتبط
- کنترل پروژه بصورت هفتگی و ماهیانه
- ارائه گزارشات مصور و مستند براساس پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه
- بررسی ریسک پذیری پروژه ها قبل از انعقاد قرارداد مربوط به قراردادهای مشارکتی و BOT و EPCF

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط