تعداد آیتم ها در هر صفحه

بالانس متریال چیست؟

در این مطلب سعی بر این است که بصورت خلاصه به توضیح مفهوم بالانس متریال و نحوه محاسبه و پایش آن بپردازیم.

پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری

در این مطلب سعی بر این است که بصورت خلاصه به توضیح مفهوم پیش پرداخت و موارد حاکم بر آن بپردازیم.

موافقتنامه پیمان چیست ؟

در این مقاله سعی بر این است که بصورت خلاصه به توضیح موافقتنامه پیمان و مفاد قانونی حاکم بر آن بپردازیم.

تفاوت بین شناوری کل و شناوری آزاد در برنامه ریزی و کنترل پروژه

در این مقاله سعی بر این است که بصورت ساده و روان به بیان تفاوت شناوری کل و شناوری آزاد در برنامه ریزی و کنترل پروژه بپردازیم.

تعدیل آحاد بها

در این مقاله سعی بر این است که بصورت خلاصه و مرحله به مرحله به توضیح روش نگارش صورت وضعیت تعدیل بپردازیم.

چک لیست و مراحل اتمام پروژه ها برمبنای شرایط عمومی پیمان

در این مقاله سعی بر این است که بصورت خلاصه ، مرحله به مرحله و بوسیله چک لیست به توضیح مراحل پایان پروژه بر اساس شرایط عمومی پیمان بپردازیم.

ماده 81 و شرایط آن در پروژه های عمرانی

در مقاله پیش رو سعی داریم بصورت خلاصه به بررسی آئین نامه اجرایی ماده 81 مصوب هیات وزیران و موارد قراردادی آن برای پروژه های عمرانی بپردازیم .

انواع قرارداد به لحاظ اجرایی

در مقاله پیش رو سعی داریم بصورت خلاصه به بررسی انواع قراردادهای پروژه های عمرانی به لحاظ اجرایی بپردازیم و شباهت و تفاوت آنها را با یکدیگر بررسی نمائیم.

مشکلات ایجاد شده برای ساخت و سازهای شهری ناشی از شیوع ویروس کرونا

در این مقاله در نظر داریم اثرات ویروس کرونا را برساخت و سازهای شهری و مشکلات ایجاد شده برای فعالان این حوزه، بررسی نمائیم.

معایب و مزایای تعطیلی پروژه های ساخت و ساز در زمان رکود بازارها و بحران اقتصادی

در این مقاله سعی کرده ایم بصورت خلاصه به اهم معایب و مزایایی که درصورت تعطیلی پروژه ها در زمان بحران اقتصادی اتفاق خواهد افتاد ، بپردازیم.

ویروس کرونا و شرایط قراردادی حاکم بر آن در پروژه های عمرانی بر اساس شرایط عمومی پیمان

در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و مختصر درباره شرایط حاکم بر قراردادهای عمرانی در زمان شیوع بیماری های واگیردار از جمله کرونا ویروس (بیماری covid-19) توضیحاتی ارائه دهیم .

هزینه و ضریب بالاسری

در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و مختصر درباره هزینه و ضریب بالاسری ، نحوه محاسبه و نکات کاربردی مرتبط توضیحاتی ارائه دهیم .

قیمت جدید

در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و مختصر درباره آیتمهای قیمت جدید ، نحوه آنالیز بها و نکات کاربردی مرتبط توضیحاتی ارائه دهیم .

"فهرست بها پایه" و "فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان"

در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و مختصر درباره فهرست بهای پایه و فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان و تفاوت میان این دو توضیحاتی ارائه دهیم .

شاخص های تعدیل سال 1398 بعلاوه فایل اکسل و مقایسه با سال 1397

شاخص های قطعی تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1398 بهمراه فایل اکسل (Excel) و مقایسه شاخص ها با شاخص های سال 1397

مجموعه سوالات و پاسخنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری

مجموعه سوالات و پاسخنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان (عمران) سالهای 90 و 93 و 95 و 96

شاخص های تعدیل سال 1397 بعلاوه فایل اکسل و مقایسه با سال 1396

شاخص های قطعی تعدیل سه ماهه اول تا چهارم سال 1397 بهمراه فایل اکسل (Excel) و مقایسه شاخص ها با شاخص های سال 1396

فایل فهارس بهای سال 1398

فایل فهارس بهای سال 1398 ؛ شامل فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و راه و باند

فایل اکسل (Excel) فهارس بهای سال 1397

فایل اکسل (Excel) فهارس بهای سال 1397 ؛ شامل فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و راه و باند

مجموعه تجزیه بهای فهارس واحد پایه سال 1397

مجموعه تجزیه بهای فهارس واحد پایه منتشر شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری سال 1397

مجموعه فهارس بهای ابنیه از سال 1385 تا 1397

مجموعه فهارس بهای ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی منتشر شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور از سال 1385 تا سال 1397

مجموعه پرسش و پاسخ پیمانکاران در مورد پیمانهای سرجمع

مجموعه پرسش و پاسخ منتشر شده توسط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع

مجموعه بخشنامه های مرتبط با پیمان های مترمربعی و سرجمع

مجموعه بخشنامه های منتشر شده توسط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با پیمانهای مترمربعی و سرجمع (Lump Sum) :

مجموعه بخشنامه های مرتبط با تعدیل آحاد بها

مجموعه بخشنامه ها و نشریه های منتشر شده توسط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با نحوه محاسبه تعدیل آحاد بهای قراردادهای پیمانکاری

مجموعه پرسش و پاسخ پیمانکاران در مورد تعدیل و مابه التفاوت

مجموعه پرسش و پاسخ منتشر شده توسط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با نحوه محاسبه تعدیل و مابه التفاوت قراردادهای پیمانکاری